ความเป็นมา    วัตถุประสงค์    โครงการหลัก  ผลการดำเนินงาน
Foundation for Medical Research and Handicap Person


แนวทางการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่
                           โดย นพ.ปิโยรส ปรียานนท์

         เริ่มจากบิดา มารดา ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จะต้องได้รับการแนะนำจากกุมารแพทย์ ถึงสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ ในการเกิดโรคนี้ทางพันธุ์กรรม ทำให้มีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่มากขึ้นในครอบครัวที่มีประวัติความผิดปกติ ปากแหว่ง เพดานโหว่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะร้ายแรงขนาดไม่สามารถแต่งงานหรือมีบุตรได้เลย ต่อจากนั้น ก็จะต้องได้รับการแนะนำในการปฏิบัติการเลี้ยงดูเด็กในระยะแรก การวางแผนการรักษาดูแลร่วมกับแพทย์ ความรู้เรื่องการทานอาหาร (feeding) เด็กเพดานโหว่จะต้องนั่งศีรษะสูง เวลาทานจะได้ไม่สำลัก จุกนมต้องยาว รูออกของน้ำนมจะต้องใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย เด็กจะได้ดูดสะดวก และไม่ดูดเอาอากาศเข้าไปมากซึ่งจะทำให้แน่นท้อง หลังดูดนมจะต้องอุ้มเด็กให้ศีรษะอยู่สูงนาน ๆ จนเด็กเรอ เสร็จแล้วจึงนอน อาหารต่าง ๆ ไม่มีข้อจำกัด สำหรับเด็กเหล่านี้

เมื่อถึงเวลาจะต้องรับการผ่าตัดแก้ไข จะต้องเตรียมตัวเด็กให้พร้อม แข็งแรง ไม่มีไข้ ไอ น้ำมูก หรือการติดเชื้อโรค เพื่อจะให้ได้ผลการรักษาผ่าตัดที่ดีที่สุด หลังการผ่าตัดจะต้องดูแลความสะอาดของแผลให้ดี ต้องระมัดระวัง ไม่ให้แผลมีการฉีกขาดหรือกระทบกระเทือน จึงจำเป็นต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เพราะมักจะต้องผ่าตัดตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น 3 เดือน - 1 ปี เป็นต้น เด็กยังดูแลตัวเองไม่ได้ เด็กจะต้องได้รับการดูแลเรื่องช่องปากเป็นพิเศษ เมื่อฟันเริ่มขึ้น ถึงเวลาต้องแปรงฟันทำความสะอาดช่องปาก ควรพบทันตแพทย์เด็กให้ช่วยแนะนำ รวมทั้งทันตแพทย์จัดฟัน ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือทางทันตกรรมสำหรับเด็กบางราย เพื่อช่วยเตรียมการเจริญเติบโตของฟันและเพดาน (ARC) เวลาในการผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่สำคัญมาก เพราะต้องแก้ไขก่อนเด็กหัดพูด ถ้าทำหลังจากนั้นเด็กจะพูดไม่ชัด แต่ถ้าทำเร็วเกินไปก็อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูกใบหน้า เสร็จจากการผ่าตัดเพดานแล้ว เด็กจะต้องได้รับการอบรม การสอนการพูดให้ชัดเจน โดยอรรคบำบัด (Speech therapy) เพื่อเตรียมการและฝึกอวัยวะต่าง ๆ ในการพูดให้เหมือนปกติที่สุด โดยจะทำงานร่วมกับศัลยแพทย์และทันตแพทย์ การฝึกพูดจะแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละพื้นที่ จากการใช้ภาษา วัฒนธรรม และพื้นฐานการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการวางแผนการรักษาต่อเนื่อง ปัญหาอื่น ๆ เช่น ความพิการทางหู การอักเสษของหูส่วนกลาง ความพิการซ้ำซ้อนอื่น ๆ ก็ควรจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลร่วมกัน

                                          มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
                              226/25 ม.ไพโรจน์ ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร/โทรสาร 876-5399  โครงการรอยยิ้มเพื่อพ่อ 
  โครงการรอยยิ้มเพื่อพ่อ ปี 45-47

  ผลโครงการรอยยิ้มเพื่อพ่อ ปี 40-43

  โครงการ"โรงเรียนในฝัน"
  โครงการจัดสร้าง"วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ"

  โครงการจัดสร้าง"วัชรธรรมสถาน"

โครงการหลัก
    โครงการต่อต้านความพิการในชนบท
    โครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาสในชนบท
   โครงการวิจัยรักษามะเร็งด้วยเลเซอร์
    โครงการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

  โรคปากแหว่ง  
      เพดานโหว่
        
              โดยนพ.ปิโยรส ปรียานนท์

   โรคปากแหว่ง และเพดานโหว่

   วิธีปฏิบัติตนก่อนผ่าตัด
   การดูแลรักษาหลังการผ่าตัด โรคปากแหว่ง
   วิธีปฏิบัติตนหลังการผ่าตัดเพดานโหว่

 
Donation
Donation
Donation

Donation
Donation

Donation
 
บทความพิเศษ
   คู่มือการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความผิดปกติทางการพูดของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
     โดย มูลนิธิดวงแก้ว
   การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการพูด หลังการผ่าตัดแก้ไขปัญหาปากแหว่ง เพดานโหว่
 
    โดย ศรีทนต์ บุญญานุกูล ภาควิชาโสตนาสิกลาริงธ์วิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   การดูแลผู้ป่วย ปากแหว่งเพดานโหว่ ทางด้านทันตกรรมจัดฟัน
     เรียบเรียงโดย นท.หญิง นพวรรณ วิรยศิริ

   การดูแลสุขภาพช่องปาก ของเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่   
     เรียบเรียงโดย นอ.หญิง สพฤดี อุดหนุน